Vivaldi
Antonio Lucio Vivaldi biệt hiệu là il Prete Rosso (thầy tế đỏ") do màu tóc đỏ là nhà soạn nhạc, thầy tế, nghệ sĩ violon bậc thầy thời kì Ba-rốc sinh ở Vơ-ni-dơ Italia. Ông được thừa nhận là một trong những nhà soạn nhạc lớn nhất thời kì Ba-rốc và ảnh hưởng của ông khi ông còn sống bao trùm khắp châu Âu. Vivaldi được biết đến chủ yếu  ở các concerto cho khí nhạc, đặc biệt cho violon cũng như các tác phẩm thanh nhạc thánh ca và hơn 40 vở opera. Tác phẩm nổi tiếng nhất là concerto cho violon "Bốn mùa".