Vierne

Louis Victor Jules Vierne là nghệ sĩ organ và là nhà soạn nhạc Pháp. Ông bị lòa vì đục thủy tinh thể nhưng từ bé đa thể hiện một năng khiếu phi thường về âm nhạc. Mới 2 tuổi một người đánh piano bài Ru con của Schubert, ông đã đánh được ngay các nốt nhạc đó trên phím đàn. Sau khi học xong trường tỉnh, ông học Nhạc viện Paris. Từ 1892 ông làm trợ lí cho nghệ sĩ organ Charles-Marie Widor tại nhà thờ Saint-Sulpice ở Paris. Sau đó ông trở thành người chơi organ chính tại nhà thờ Notre-Dame de Paris, vị trí ông giữ từ 1900 đến khi mất (1937) 

Các thể loại khác do Vierne sáng tác (1)

Bình luận (0)