Trọng Vinh
Tên khai sinh của ông là Cáp Trọng Vinh, sinh ngày 29 tháng 11 năm 1926, quê ở thành phố Hải Phòng, hiện cư trú tại quận I, thành phố Hồ Chí Minh. Đã mất năm 2002 tại Thành phố Hồ Chí Minh.Ông tham gia bộ đội năm 1946, năm 1948 về công tác văn nghệ tại Đoàn Văn công Phủ Thông, sau thành Đoàn Văn công Sư đoàn 312. Năm 1952, ông là Trưởng đoàn Văn công Đoàn 99 Bộ Tổng Tư lệnh. Năm 1957, về phụ trách Trường Nghệ thuật Quân đội Tổng cục Chính trị kiêm giảng dạy. Năm 1959, chuyển ngành về Sở Văn hóa Hải Phòng, phụ trách Phó phòng Ca Múa Nhạc của Sở, Phó đoàn Văn công Tổng hợp, rồi về làm Hiệu trưởng Trường Văn hóa – Nghệ thuật Hải Phòng. Đã tốt nghiệp Đại học Trường Âm nhạc Việt Nam. Năm 1977, được cử đi giúp xây dựng trường nghệ thuật và phong trào âm nhạc hai tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và Cửu Long. Năm 1979, ông chuyển về công tác tại Viện Nghiên cứu Âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, phụ trách lớp thể nghiệm Đại học Âm nhạc dân tộc.Ông đã sáng tác một số ca khúc phục vụ các nhiệm vụ chiến đấu trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp như Chiến thắng sông Thao, Chiến công Phủ Thông, thời kỳ Kháng chiến chống Mỹ cứu nước như Hải Phòng quê tôi (được chọn làm bài hát truyền thống của Hải Phòng), Mang tên Bác tuổi xuân lên đường, Cháu nhìn ảnh Bác, Ước mơ của em… được sử dụng trên đài, báo của Trung ương và địa phương.