Triều Dâng

Tên khai sinh của ông là Lương Văn Côn, sinh ngày 17 tháng 12 năm 1933, quê ở Ô Môn, Cần Thơ, công tác tại Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đã nghỉ hưu.

Năm 1946, làm liên lạc bộ đội ở Cần Thơ, rồi chuyển sang làm công binh xưởng quốc phòng, ông bước vào hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp sau khi theo học Trường Âm nhạc do Khu IV mở năm 1948. Năm 1952, là nhạc công chơi đàn accordéon cho đến năm 1954, tập kết ra Bắc. Năm 1955, học khóa bổ túc âm nhạc tại số 3 phố Cao Bá Quát, Hà Nội, rồi vào học chính quy tại Trường Âm nhạc Việt Nam.

Làm công tác biên tập một thời gian dài tại Phòng Ca nhạc thuộc Ban Văn nghệ Đài Phát thanh Tiếng nói Việt Nam. Sau năm 1975, ông chuyển về Đài Phát thanh Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông đã sáng tác một số ca khúc, trong đó có: Ta là chiến sĩ Giải phóng (viết chung với Văn Lưu), Giải phóng quân ta đi (viết chung với Văn Dung), Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ, Chiều trên sông Ô Môn, Đừng nhìn em như thế, Nói chuyện với người trong tranh,hợp xướng Bão táp miền Nam, Không quân ta ra đi, Tiếng hát chiến sĩ hải đảo...

Đã xuất bản Tuyển tập ca khúc Triều Dâng, có kèm băng cassette riêng tác giả (Nxb. DIHAVINA và Hội Nhạc sĩ Việt Nam ấn hành, 1996), Tuyển tập 8 ca khúc (Nxb. Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1993).

Các ca khúc do Triều Dâng sáng tác (21)

Tư liệu liên quan (5)

Bình luận (0)