Trần Ái Nghĩa
Tên khai sinh của ông là Trần Danh, sinh ngày 21 tháng 12 năm 1954, quê Gò Nổi, Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Hiện ở Thành phố Đà Nẵng.Trước năm 1975, tham gia phong trào ca hát của học sinh, sinh viên, đặc biệt là phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” tại Huế. Những năm sau 1975, công tác tại Đoàn Văn công Quảng Đà, sau đó dự Trại sáng tác miền Trung Trung Bộ (Trại sáng tác âm nhạc đầu tiên sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng).Năm 1980, về Thành phố Đà Nẵng làm chuyên viên theo dõi phong trào âm nhạc. Ủy viên Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Văn học – Nghệ thuật và là Chủ tịch Hội Âm nhạc thành phố Đà Nẵng. Tốt nghiệp Đại học Nghệ thuật Huế, chuyên ngành Sáng tác âm nhạc. Tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội, chuyên ngành Văn hóa quần chúng.Đã sáng tác những ca khúc như: Người con gái Quảng Nam, Tình ca quê biển, Tình xuân, Sông Hàn – giọng hát hò khoan, Nhịp điệu thành phố, Hoa bên sông Thu Bồn, Biển hát... Tác phẩm khí nhạc: 5 biến tấu cho đàn piano trên chủ đề Lý thương nhau (dân ca Quảng Nam), một số tác phẩm Fugue và Prélude...Đã xuất bản tuyển tập Từ khi –mười tình khúc của Trần Ái Nghĩa (Nxb. Âm nhạc, 1992). Đã đoạt một số giải thưởng âm nhạc của Trung ương và địa phương như: Huy chương Vì sự nghiệp Âm nhạc Việt Nam, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa - Thông tin, Huy chương Vì sự nghiệp Tư tưởng - Văn hóa, Giải thưởng Hội Nhạc sĩ Việt Nam: 1987, 1996, 1997. 1999, 2002, 2003, Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Việt Nam Bộ Văn hóa – Thông tin, 2002, 2003, 2005, cùng nhiều huy chương và giải thưởng khác.