Thế Bảo

Hoạt động âm nhạc từ nhỏ ở vùng tự do Liên khu V. Tập kết ra Bắc, ông học ở Trường Âm nhạc Việt Nam. Tốt nghiệp, ông trở thành giảng viên của Trường. Thống nhất đất nước, ông vào làm công tác nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu  Âm nhạc thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc.

Qua nhiều năm nghiên cứu đề tài Nhạc tài tử, ông có học vị Phó tiến sĩ và là Giáo sư. Ông còn sáng tác một số ca khúc như  Dệt áo mùa xuân, Hát mừng chiến thắng Nam Lào, Cờ Đảng bay trên núi  Bài Thơ, Đi cấy (hợp xướng)

Các ca khúc do Thế Bảo sáng tác (8)

Tư liệu liên quan (2)

Bình luận (0)