Tạ Thanh Sơn

Trước 1945 ông học trường College Cần Thơ, yêu thích âm nhạc. Ông tham gia kháng chiến chống Pháp từ những ngày đầu, sáng tác bài Nam Bộ kháng chiến năm 1946. Sau ông chuyển về nội thành Sài Gòn và hoạt động CM trong Hội Giáo chức Sài Gòn. Sau Giải phóng 30-4-1975 ông công tác ở UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cần Thơ.

Các ca khúc do Tạ Thanh Sơn sáng tác (2)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)