Szymanowski

    Karol Maciej Szymanowski là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, nhà sư phạm người Ba Lan. Ông là nhạc sĩ Ba-lan nổi tiếng nhất đầu thế kỉ 20.

Các thể loại khác do Szymanowski sáng tác (4)

Bình luận (0)