Stainer

John Stainer là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ organ người Anh. Mặc dù tác phẩm của ông ngày nay ít được biểu diễn (trừ Crucifixion) nhưng thời ông được phổ biễn rông rãi.                       

Các thể loại khác do Stainer sáng tác (12)

Bình luận (0)