Johann Strauss Sr

    Johann Strauss I, sinh ra tại Viên, là một nhà soạn nhạc lãng mạn người Áo nổi tiếng vì các điệu walzer của ông và vì cùng với Joseph Lanner phổ biến chúng, đặt nền tảng cho các con ông kế thừa triều đại âm nhạc của mình. Các con của ông: Johann Strauss II, Josef StraussEduard Strauss là những nhạc sĩ nổi tiếng thế kỉ 19.

Các thể loại khác do Johann Strauss Sr sáng tác (11)

Bình luận (0)