Spohr

    Louis Spohr là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn violon và nhạc trưởng người Đức. Ông là một trong những nghệ sĩ violon lớn nhất mọi thời đại.

Các thể loại khác do Spohr sáng tác (6)

Bình luận (0)