Spohr
Louis Spohr là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn violon và nhạc trưởng người Đức. Ông là một trong những nghệ sĩ violon lớn nhất mọi thời đại.