Sousa

John Philip Sousa là nhà soạn nhạc và nhạc trưởng Mỹ cuối thời kì lãng mạn, đặc biệt nổi tiếng với các khúc quân hành và hành khúc yêu nước Mỹ. Ông được gọi là "Ông vua hành khúc Mỹ"                          

Các thể loại khác do Sousa sáng tác (60)

Bình luận (0)