Schütz

    Heinrich Schütz là một nhà soạn nhạc người Đức, ông được xem là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất của Đức trước thời Johann Sebastian Bach và là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng nhất thế kỷ 17 cùng với Claudio Monteverdi. 

Các thể loại khác do Schütz sáng tác (12)

Bình luận (0)