Rubinstein

Anton Grigorevich Rubinstein là nghệ sĩ piano, nhà soạn nhạc và nhạc trưởng người Nga gốc Do-thái. Ông là người lập ra Nhạc viện Saint-Peterburg. Tài năng piano của ông được coi là ngang ngửa với Franz Liszt.                         

Các thể loại khác do Rubinstein sáng tác (7)

Bình luận (0)