Rimsky-Korsakov

    Nikolai Andreyevich Rimsky-Korsakov là một nhà soạn nhạc người Nga, và là thành viên của nhóm các nhà soạn nhạc được gọi là Могучая кучка. Ông là một bậc thầy về hoà âm. 

Các thể loại khác do Rimsky-Korsakov sáng tác (16)

Bình luận (0)