Ricardo Drigo
Riccardo Eugenio Drigo  là nhà soạn nhạc cho opera và opera Ý, nhạc trưởng và nghệ sĩ piano. Ông được ghi nhận chủ yếu về sự nghiệp lâu dài về chỉ huy và giám đốc âm nhạc của Nhà hát ballet Hoàng gia Saint Peterburg, Nga. Ông cũng là người chỉ huy dàn nhạc khi Nhà hát Hoàng gia Mariinsky ở St Peterburg diễn các vở opera Ý