Reubke

Julius Reubke là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano và đàn organ Đức. Ông mất sớm ở tuổi 24. Ông sáng tác Sonata  cung Đô thứ được coi là tác phẩm vĩ đại nhất cho đàn organ.                  

Các thể loại khác do Reubke sáng tác (1)

Bình luận (0)