Purcell

    Henry Purcell là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn organ người Anh, một trong những nhân vật âm nhạc xuất sắc nhất thời Ba-rốc.

Các thể loại khác do Purcell sáng tác (7)

Bình luận (0)