Phạm Thế Mỹ

Ông sinh ngày 15 tháng 11 năm 1930, quê Bình Định, còn có bút danh Sông Đà. Nguyễn công tác tại Phòng Văn hóa – Thông tin quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh. Đã mất năm 2009.

Hoạt động văn nghệ trong học sinh Trường Trung học bình dân Liên khu V những năm 1947-1949. Đầu những năm 50, là phóng viên báo Quân đội Nhân dân (Phòng Chính trị Liên khu V).

Sau Hiệp định Genève, được bố trí ở lại miền Nam, thời kỳ này theo học Trường Quốc gia Âm nhạc Kịch nghệ Sài Gòn, bị địch theo dõi, về lánh ở Đà Nẵng, dạy nhạc và văn ở các trường tư thục Tây Hồ, Nguyễn Công Trứ, Bồ Đề... Tham gia phong trào nhân dân Đà Nẵng chống Mỹ và tập đoàn Nguyễn Văn Thiệu.

Năm 1965-1966, bị chế độ Sài Gòn bắt tù. Ra tù, viết một số bài hát, các ca khúc Hoa vẫn nở trên đường quê hương, Người về thành phố, Những người không chết đã được phổ biến trong phong trào học sinh – sinh viên Sài Gòn những năm Kháng chiến chống Mỹ cứu nước; lúc đó Phạm Thế Mỹ là Đoàn trưởng Văn nghệ Sinh viên Đại học Vạn Hạnh.

Sau năm 1975, Phạm Thế Mỹ vẫn tiếp tục viết bài hát: Nhớ ơn Bác - nhớ ơn Đảng (Giải Nhì Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh),Thắm đượm duyên quê, Lêna Belicôva. Đã xuất bản các tuyển tập ca khúc Cho trái đất này vui (Nxb. Âm nhạc, 1990) và tập ca khúc Trường ca Phạm Thế Mỹ (Nxb. Âm nhạc, 1996). Trước năm 1975, ông cũng đã xuất bản hai tập ca khúc Hòa bình ơi, hãy đến(1969) và Trái tim Việt Nam (1971). Được nhiều giải thưởng về âm nhạc của các tổ chức Trung ương và địa phương, tiêu biểu là Hội Điện ảnh Việt Nam tặng giải Bông Sen Vàng cho nhạc phim Dế mèn phiêu lưu ký.

Các ca khúc do Phạm Thế Mỹ sáng tác (4)

Bình luận (0)