Phạm Duy

Khởi đầu sự nghiệp âm nhạc là ca sĩ trong gánh hát Đức Huy trước Cách mạng tháng 8-1945. Trong Kháng chiến chống Pháp ông có đi theo Kháng chiến nhưng năm 1949 quay về Hà Nội , năm 1951 vào Sài Gòn sinh sống và hoạt động âm nhạc. Đã sáng tác nhiều ca khúc với nhiều đề tài khác nhau trong đó có nhiều bài chống lại sự nghiệp sự nghiệp cách mạng và kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta. Năm 1975 di tản sang Mỹ, định cư ở bang California. Năm 2005 được nhà nước ta cho về định cư ở Việt Nam và cho phổ biến khoảng 50 trong số hàng nghìn ca khúc của ông sáng tác.

Các ca khúc do Phạm Duy sáng tác (8)

Các thể loại khác do Phạm Duy sáng tác (9)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)