Pergolesi

    Giovanni Battista Pergolesi là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn violin, đàn organ người Ý. Ông là một trong những nhà soạn nhạc thuộc thời kỳ Baroque. 

Các thể loại khác do Pergolesi sáng tác (13)

Bình luận (0)