Pärt

    Arvo Pärt là một nhà soạn nhạc cổ điển và nhạc sĩ sáng tác thánh nhạc người Estonia. Ông là một trong những nhà soạn nhạc thời Hiện đại và là một trong những nhà soạn nhạc thánh xuất sắc theo trào lưu tối thiểu. 

Các thể loại khác do Pärt sáng tác (3)

Bình luận (0)