Palestrina
Giovanni Pierluigi da Palestrina là nhà soạn nhạc, ca sĩ, nghệ sĩ đàn organ, nhạc trưởng hợp xướng người Ý thời Phục hưng. Ông là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng của thời kì này.