Oginsky

    Michał Kleofas Ogiński là nhà soạn nhạc người Ba Lan. Ông là một trong những nhà soạn nhạc Ba Lan xuất sắc thuộc thời kỳ âm nhạc Cổ điển. 

Các thể loại khác do Oginsky sáng tác (1)

Bình luận (0)