Nguyễn Văn Cường
Học tập và nghiên cứu tại Matxcova từ 1970-1980.Tham gia hoạt động Đoàn và văn nghệ phong trào từ những năm là sinh viên tại trường và ở thành đoàn Matxcova và sau này ở bộ Kế hoạch đầu tư và những cơ quan đã công tác.Năm 1979, tham dự cuộc họp mặt quốc tế những nhà hoạt động văn học nghệ thuật vì thiếu nhi trên thế giới với chủ đề “Trẻ em ngày mai của hành tinh chúng ta” cùng Nhạc sỹ Phong Nhã.Năm 1980 cùng nhạc sỹ Doãn Nho ,tham gia Festival thanh niên quốc tế tại Alma-Atta, Kazakhstan - Liên Xô với vai trò là đại diện ban đối ngoại thành đoàn Matxcơva trong đoàn Văn nghệ của Thanh niên sinh viên Việt nam tại Liên xô.Tham gia sáng tác những bài về sinh viên nơi học tập và nghiên cứu.Từ năm 2010 mới thực sự tham gia sáng tác những bài hát ca ngợi tổ quốc, quê hương, tình yêu và cuộc sống với những ca khúc như:Việt nam ơi mến yêu vô cùng, Thái nguyên miền quê hương tôi, Mùa thu đã về, Hồ Tây chiều đông, Dạ khúc giao thừa, Đón cả mùa Xuân, Nơi miền quê em……