Nguyễn Lang

Sau khi tốt nghiệp sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Nhạc viện Hà Nội), ông về công tác tại Nhà Xuất bản Văn hoá rồi chuyển về Nhà Xuất bản Âm nhạc, Hà Nội. Từ năm 1975 ông chuyển về Nhà Xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh làm biên tập âm nhạc. Ông là tác giả các ca khúc : Tình thân ái, Trên những dòng sông quê hương, Đồng chiêm... và mốt số tác phẩm khí nhạc.

Các ca khúc do Nguyễn Lang sáng tác (3)

Bình luận (0)