Nguyễn An
Nhạc sĩ Nguyễn An sinh năm 1930, quê tại thị trấn Ninh Giang, Hải Dương, Nguyên Trưởng ban Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, đã mất.Nguyễn An tham gia kháng chiến chống Pháp từ tháng 12 năm 1946 tại Huyện đoàn Thanh niên Ninh Giang. Năm 1949, hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp ở Đoàn Tuyên truyền Văn nghệ thuộc Bộ Tư lệnh Liên khu III, vừa chơi đàn vừa sáng tác. Từ năm 1951, ông vào Đoàn Văn công Đại đoàn Đồng bằng và hoạt động ở vùng địch hậu Hà Nam Ninh, Thái Bình. Những bài hát đầu tiên của Nguyễn An: Về đồng bằng, Cô gái Sơn Tây, Dâng cờ được ra đời từ đó. Năm 1954, về Đoàn II Văn công Tổng cục Chính trị. Năm 1955, trở lại Đại đoàn Đồng bằng, chuẩn bị tiếp quản Hải Phòng, và viết hành khỳc Tiến về thành Tụ được lưu truyền tại Hải Phũng cho đến bây giờ. Năm 1957, Đoàn Văn công Đồng bằng sáp nhập với các đoàn khác thành Đoàn Văn công Hữu Ngạn. Năm 1959, ông về thành lập Đoàn Văn công Công an Nhân dân Vũ trang, và năm 1971 ông chuyển về tham gia phụ trách Ban Biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, cho đến khi nghỉ hưu. Ông mất ngày 26/10/2011.Đã xuất bản: Tập 5 bài hát Cô gái Sơn Tây (1952), Tập 5 bài hát Đi theo tiếng gọi Bác Hồ (1973), Tuyển tập 6 ca khúc (Nxb.Văn hóa, 1985), Hợp xướng Tiếng gọi núi rừng (Nxb.Văn hóa, 1986), Nhạc tuyển 12 bài hát và băng cassette do DIHAVINA và Hội Nhạc sĩ Việt Nam phát hành, 1996.Ngoài ra còn viết nhạc cho múa: Múa chư (dân gian Thái), Múa tây hẩy, Con ngựa bất kham, Tiếng sáo lạ, nhạc phim Giới tuyến,thơ giao hưởng Đường ra tiền tuyến, tứ tấu đàn dây, biến tấu cho kèn clarinette và piano.Nguyễn An đã được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1960, 1995) và của Tổng cục Chính trị (1984). Đã được tặng Huân chương Chiến công và Huân chương Chiến thắng hạng Ba. Đã được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật đợt II năm 2007, với cụm tỏc phẩm: Về đồng bằng, Giữ cho em tiếng hót chim rừng, Em cú nghe õm thanh ngày mới, Những bụng sen và những mỏi chốo, Tiếng gọi nỳi rừng.