Neuland

Wilhelm Neuland là nghệ sĩ Đức sinh năm 1806. Thời trẻ ông là nhạc công kèn ô-boa, cla-ri-nét và đàn cello trong các dàn nhạc quân đội nhưng sau ông phải từ bỏ vì sức khỏe. Sau đó ông kiếm sống bằng nghề dạy nhạc ở Bonn. Năm 1828 ông được nhậ làm giám đốc hãng khuyến nhạc ở Calais (Pháp). KHoảng năm 1830 đến năm 1835 ông còn làm chỉ huy hợp xướng và dạy hát, dạy piano và dạy sáng tác ở Luân-đôn. Trong thời gian này ông đi lại thường xuyên giữa Calais và Luân-đôn. Danh tiếng của ông là nhà soạn nhạc cho phép ông xuất bản nhiều tác phẩm ở các nhà xuất bản nổi tiếng như Simrock ở Bonn, Richault ở Paris và Chappel ở Luân-đôn Thời kì chiến tranh Pháp-Đức và thống nhất nước Đức năm 1871 ông trở về Bonn chỉ huy hợp xướng cho đến khi mất năm 1889.                                         

Các thể loại khác do Neuland sáng tác (1)

Bình luận (0)