Narro
Pascual Marquina Narro là nhà soạn nhạcj Tây Ban Nha, sinh ra trong một gia đình làm nghề âm nhạc. Ông sớm được học nhạc, gia nhập quân đội ông là thành viên của quân nhạc rồi trở thành chỉ huy nhiều dàn quân nhạc khác nhau. Ông sáng tác nhiều tác phẩm trong đó nổi bật nhất là Espana cani (Điệu nhảy của người Di-gan Tây-ban-nha)