Mussorgsky
Modest Petrovich Mussorgsky là nhà soạn nhạc nổi tiếng người Nga. Ông là một trong năm thành viên của nhóm "Năm người". Ông là người đổi mới trong thời kì lãng mạn của âm nhạc Nga.