Monteverdi

Claudio Monteverdi là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn viol và ca sĩ Ý. Tác phẩm của ông thường được nhìn nhận là có tính cách mạng, đánh dấu sự chuyển tiếp từ phong cách Phục hưng sang thời kì Ba-rốc của âm nhạc. Ông phát triển hai phong cách sáng tác riêng biệt - kế thừa tính đa âm của Phục hưng và kĩ thuật giọng trầm liên tục của Ba-rốc. Ông là người viết một trong những vở opera đầu tiên L' Orfeo, một tác phẩm cách tân mà ngày nay vẫn tiếp tục được biểu diễn. Ông được coi là nhà soạn nhạc cách tân và sinh thời rất nổi tiếng.                       

Các thể loại khác do Monteverdi sáng tác (7)

Bình luận (0)