Miguez

Leopoldo Miguez là nhà soạn nhạc Brasil. Ông học tại Nhạc viện Paris. Ông được biết đến như là quán quân về nhạc của Richard Wagner. Ông cũng là Hiệu trưởng Học viện Âm nhạc Quốc gia Brasil. Ông cũng là người viết quốc ca Brasil cho lễ thành lập nước cộng hòa. Ông mất ở Rio de Janeiro.           

Các thể loại khác do Miguez sáng tác (1)

Bình luận (0)