Matiegka

Wenzel Thomas Matiegka là nhà soạn nhạc người xứ Boheme Tiệp Khăc. Cuộc sống trải qua nhiều biến dộng lịch sử, sống trong nghèo đói. Ông để lại 33 tác phẩm cho guitare, 12 tác phẩm cho tế lễ  nhà thờ cho dàn nhạc nhỏ, đàn organ và hát     

Các thể loại khác do Matiegka sáng tác (6)

Bình luận (0)