Massenet

    Jules Émile Frédéric Massenet là nhà soạn nhạc người Pháp, nổi tiếng với những vở Opera do chính ông sáng tác. Ông là nhà soạn nhạc thuộc chủ nghĩa lãng mạn. 

Các thể loại khác do Massenet sáng tác (12)

Bình luận (0)