Mangore

    Agustin Barrios hay vẫn gọi là Agustin Barrios Mangore, là nhạc sĩ guitar và nhà soạn nhạc người Paraguay, người mà John Williams gọi là cây guitar vĩ đại nhất, chỉ soạn nhạc cho guitar mà thôi.

Các thể loại khác do Mangore sáng tác (6)

Bình luận (0)