Mác Tuyên
Tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội từ thập kỷ 60, sau ngày thống nhất đất nước ông về TP Nha Trang làm giáo viên dạy sử. Đã sáng tác một số ca khúc. Suốt 50 năm từ khi đang học năm thứ 3 Nhạc viện, ông nghiên cứu để chế tạo một nhạc cụ có tính năng và âm sắc của nhiều nhạc cụ dân tộc kết hợp vào một nhạc cụ duy nhất. Gần đây ông đã hoàn thành công trình thứ 16 là Lạc cầm 16, đã được sử dụng trình tấu trong Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Ông đã tặng nhạc cụ này cho Bảo tàng CM Việt Nam. Ảnh trên: Nhạc sĩ Mác Tuyên và Lạc cầm 16.