Lư Nhất Vũ
Nhạc sĩ Lư Nhất Vũ nguyên là Uỷ viên Ban thư kí Hội Nhạc sĩ Việt Nam., Phó Tổng thư kí Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, nguyên Phân viện trưởng Viện Âm nhạc Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh. Tháng 6-1962 tốt nghiệp Khoa sáng tác Trường Âm nhạc VN (nay là Nhạc viện Hà Nội) ông về nhận công tác ở Đoàn Ca Múa miền Nam. Năm 1967 về công tác tại Phòng chỉ đạo văn công  thuộc Vụ Âm nhạc và múa, theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các Đoàn Ca múa nhân dân Việt Bắc, Tây Bắc và Tây Nguyên. Năm 1970 ông trở về chiến  trường miền Nam, công tác ở tiểu ban Văn nghệ Giải phóng, hoạt động ở chiến trường miền Tây Nam Bộ. Sau năm 1975 ông công tác ở cơ quan Văn nghệ Giải phóng rồi chuyển sang Viện nghiên cứu âm nhạc. Cá tác phẩm thanh nhạc : Chiều trên bản Mèo (1961, hợp xướng) Hàng em mang tới chiến hào (1964), Cô gái Sài Gòn đi tải đạn, Bên tượng đài Bác Hồ, Hãy yên lòng mẹ ơi...Ông có nhiều công trình nghiên cứu về dân ca các miền Nam Bộ.