Long Hưng

Long Hưng là một trong những bút danh của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Xin xem thêm mục Lưu Hữu Phước.

Các ca khúc do Long Hưng sáng tác (18)

Tư liệu liên quan (1)

Bình luận (0)