Leoncavallo
Ruggiero Leoncavallo là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ piano, thầy giáo hòa thanh người Ý. Ông là một trong những đại diện tiêu biểu của trường phái opera Ý hiện thực cuối thế kỷ XIX .Tác phẩm: Paillasse, Vesti la giubba, Mattinata, La Boheme.