Lê Anh Chiến

Lê Anh Chiến là bút danh của nhạc sĩ Huy Thục.Khi vào mặt trận Trị-Thiên, để giữ bí mật , ông đã lấy tên con trai thứ 2 mới sinh làm bút danh. Xin xem thêm mục Huy Thục

Các ca khúc do Lê Anh Chiến sáng tác (1)

Bình luận (0)