Lavallée

Calixa Lavallee, tên khai sinh là  Calixte Lavallée, là nhạc công Nỹ gôc Canada-Pháp và là sĩ quan Liên quân trong nội chiến Mỹ. Ông sáng tác ca khúc 'Oh Canada" mà năm 1980 trở thành quốc ca Canada. Những năm cuối đời ông là nhạc trưởng dàn hợp xướng Nhà thờ Holy Crooss ở Boston và mất năm 1891 tại thành phố này.

Các thể loại khác do Lavallée sáng tác (6)

Bình luận (0)