Kreutzer

Conradin Kreutzer là nhà soạn nhạc và chỉ huy người Đức. Tác phẩm của ông có opera Das Nachtlager in Granada mà nhờ đó ông nổi tiengs và Der Verschwender, cả hai vở đều ra mắt năm 1834. 

Các thể loại khác do Kreutzer sáng tác (6)

Bình luận (0)