Kreisler
Friedrich "Fritz" Kreisler là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ violon người Áo. Ông được coi là một trong các nghệ sĩ violon vĩ đại nhất mọi thời đại.