Kpa-Púi

Nhạc sĩ Kpa-Púi sinh ngày 22 tháng 7 năm 1930, quê ở Gia Lai, dân tộc J’rai. Công tác tại Hội Văn nghệ Đăk Lăk. Đã mất năm 2000.

Sau hòa bình 1954, tập kết ra miền Bắc, công tác tại Đoàn Văn công Tây Nguyên. Sau giải phóng miền Nam, một thời gian là Giám đôc Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Đăk Lăk. Ông đã sáng tác một số ca khúc, xuất bản tuyển tập Tây Nguyên giải phóng, với nhiều ca khúc mang đậm tính dân tộc miền núi Tây Nguyên.

Ông cũng góp phần đáng kể trong công việc nghiên cứu âm nhạc dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, các nhạc cụ địa phương, đặc biệt là những sưu tầm nghiên cứu về nhạc cụ các dân tộc ở Tây Nguyên.

Các ca khúc do Kpa-Púi sáng tác (4)

Tư liệu liên quan (5)

Bình luận (0)