Khánh Vinh

Từ năm 1973 ông hoạt động trong Đội Tuyên-Văn của Trung đoàn 24 Sư đoàn 8 chiến trường đồng bằng Nam Bộ. Từ năm 1980 làm biên tập âm nhạc Đài truyền hình Cần Thơ. Năm 1986 theo học Đại học sáng tác tại Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Từ năm 1990 làm Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình Cần Thơ. Đã có một số ca khúc được giải thưởng : Tình yêu của em, Tia nắng hạt mưa, Hỡi Nurisa

Các ca khúc do Khánh Vinh sáng tác (1)

Bình luận (0)