Julius Fucik
Julius Fucik là nhà soạn nhac người Séc. Một người Séc nữa trùng tên là nhà báo, lãnh đạo phong trào chống phát-xit Julius Fucik, sinh năm 1903, tác giả quyển "Viết dưới giá treo cổ" bị phát-xit Đức giết hại trong trại tập trung năm 1943