Holst

Gustav Theodore Holst  là nhà soạn nhạc Anh. Ông nổi tiếng nhất với tổ khúc cho dàn nhạc Các hành tinh. Các tác phẩm đầu tiên chịu ảnh hưởng của Grieg, Wagner, Richard Strauss và người bạn sinh viên Ralph Vaughan Williams, về sau chịu ảnh hưởng của Ravel thông qua Vaughan Williams . Sự ảnh hưởng kết hợp của Ravel, thuyết duy linh Hin-đu và âm nhạc dân gian Anh làm cho ông thoát khỏi ảnh hưởng của Wagner và Strauss và xây dựng cho mình phong cách riêng.                             .

Các thể loại khác do Holst sáng tác (10)

Bình luận (0)