Hoàng Hòa
Nhạc sĩ Hoàng Hòa (tên thật là Cao Hy Vọng) quê gốc ở xã Nam Cường, huyện Nam Trực, tỉnh Nam định.Hoàng Hoà được gọi là nhạc sĩ của tuổi trẻ, vì ông có nhiều ca khúc viết cho thanh thiếu niên. Đặc biệt là bài hát “Thanh niên làm theo lời Bác” của ông được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VI quyết định lấy làm bài hát chính thức của Đoàn. Bài hát đó còn có tên gọi là Đoàn ca là vậy.Trong các kỳ Đại hội Đoàn ở Trung ương hoặc ở các tỉnh, thành phố cũng như các cấp cơ sở Đoàn, vào giờ phút trang trọng của buổi khai mạc đều vang lên lời hát “Kết liên lại thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên. Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình, độc lập, tự do… Đi lên thanh niên, khó khăn ngại chi. Đi lên thanh niên làm theo lời Bác. Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên…”.Hoàng Hoà tham gia cách mạng gắn với công tác thanh niên. Trong kháng chiến chống Pháp năm 16 tuổi hoạt động trong Đoàn Thanh niên cứu quốc tại Thái Bình sau đó là ở Hưng Yên. Sau hoà bình lập lại 1954, ông được đi học ở Liên Xô. Về nước ông công tác tại TƯ Đoàn, có thời gian làm Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng. Trước khi về hưu năm 1990, ông là Trưởng ban Trường học Trung ương Đoàn và Uỷ viên Ban thư kí Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Năm 1952 ông được đọc 4 câu thơ Bác Hồ tặng Đại đội TNXP đang sửa đường ở Bắc Cạn (Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí  ắt làm nên ) trên báo Cứu quốc. Với cảm hứng từ bài thơ, sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối năm 1952 đầu 1953 ông đã ho ànthành bài hát lấy tên là "Thanh niên xung phong làm theo lời Bác". Tháng 7-1954 trong hội nghị Cán bộ Đoàn toàn quốc, các đại biểu thống nhất đổi chữ "Kết đoàn lại" thành "Kết liên lại" cho dễ hát và rút gọn tên bài thành "Thanh niên làm theo lời Bác". Tại Đại hội VI Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, BCH TƯ Đoàn đã quyết định lấy bài hát này làm bài ca chính thức của Đoàn TNCSHCM.