Hoài Mai

Tham gia kháng chién chống Pháp, tập kết ra Bắc là một cầu thủ bóng đá nghiệp dư của Quân đội. Sau đó ông xin vào học đàn contrebasse ở Trường Nghệ thuật quân đội. Tốt nghiệp, năm 1960 về công tác tại Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Cuối năm 1964 trở về miền Nam công tác ở  Đoàn Văn công  Giải phóng. Sau năm 1975 chuyển về công tác tại Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh đến khi nghỉ hưu

Các ca khúc do Hoài Mai sáng tác (5)

Bình luận (0)