Heller

Stephen Heller (Tiếng Hung:: Heller István) là nghệ sĩ piano, nhà sư phạm âm nhạc và nhà soạn nhạc Hungary. Sự nghiệp của ông kéo dài từ thời Schumann đến Bizet và ảnh huuwowngr đến các nhạc sĩ cuối thời kì lãng mạn.

Các thể loại khác do Heller sáng tác (1)

Bình luận (0)